اخبار شرکت

ناخن های برنجی به کانادا می روند

2020-05-28

پرچ های برنجیکشتی توسط فدرال اکسپرس به کانادا


جنس: CuZn35 / C2680 / H65

اندازه: F9.5 * 0.8 + 3.5 * 12.7