اخبار صنعتی

  • هنگامی که مردم به نقره فکر می کنند ، اولین مواردی که به ذهن شما می رسد معمولاً جواهرات و ظروف نقره ای ریز هستند ، اما بسیاری از آنها غافل از اینکه نقره غالباً در الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. نقره برای ساخت انواع محصولات الکتریکی استفاده می شود و معمولاً در تماس های الکتریکی درون سوئیچ ها و رله ها یافت می شود.

    2020-04-30

  • شرایط کار فلز شامل دمای تغییر شکل ، سرعت تغییر شکل و حالت تغییر شکل است.

    2020-04-20

 1