اخبار شرکت

نوارهای فلزی چادری به MEXICO ارسال می شوند

2020-05-18


برنجی نقره ای و روکش نقره ای

جنس صورت: Ag99.99٪

مواد پایه: C2600 / CDA260 / H70 / CuZn30

نوع روکش: Inlay & Overlay