اخبار صنعتی

ویژگی های مس بریلیم

2021-06-10
به دنبال علم و فناوری کشورم، مشاغل زیادی به سرعت انجام شده است، به ویژه حرفه سخت افزار، در ادامه در مورد ویژگی هایمس بریلیم:
هدایت حرارتی خوب: هدایت حرارتیمس بریلیمبرای دمای قالب پردازش پلاستیک مناسب است، اما همچنین برای دستکاری چرخه قالب گیری ساده است.
طول عمر قالب طولانی است: قالب بودجه، تداوم تولید تولید و عمر قالب بسیار مهم است. در موردی که استحکام و سختی ازمس بریلیمتنش دمایی قالب را برآورده کند. عدم حساسیت می تواند طول عمر قالب را افزایش دهد و با در نظر گرفتن استحکام القایی مس، مدول الاستیک، هدایت حرارتی و ضرایب انبساط دما قبل از تأیید استفاده ازمس بریلیم mold data.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept