اخبار صنعتی

اصل اتصال پرچ های تماسی

2021-06-04
پرچیناستفاده از یک سیلندر فلزی یا لوله فلزی (پرچ) with a slightly smaller diameter than the perforation, passing through the workpiece to be riveted, and knocking or pressing the two ends of the rivet, so that the metal column (tube) is deformed and thickened at the same time. The پرچسر (کلاه) برای جلوگیری از بیرون آمدن قطعه کار از داخل تشکیل می شودپرچ. هنگامی که قطعه کار توسط نیروی خارجی جدا می شود، میله میخ و کلاهک میخ برای جلوگیری از جدا شدن قطعه کار، نیروی برشی را تحمل می کنند. پرچ داغ در مکان هایی با نیاز اتصال بالاتر مانند پرچ کردن تیرهای فولادی پل های آهنی استفاده می شود. اینپرچ هادر حین پرچ کردن داغ باید از قبل گرم شود. پرچ های داغ قرمز در سوراخ های پرچ وارد می شوند. پس از سوراخ شدن سر پرچ ها، تنش انقباض در طول فرآیند خنک سازی، اتصال را محکم تر می کند.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept