اخبار صنعتی

فرآیند ساخت کنتاکت های الکتریکی

2022-02-11
از آنجایی که مواد مورد استفاده در تماس خلاء (کنتاکت های الکتریکی)مواد دوتایی و بالاتر از آلیاژ هستند و عناصر اصلی باید ویژگی های شبه آلیاژی داشته باشند، متالورژی پودر و ذوب خلاء (اتمسفر قابل کنترل) در فرآیند تولید و ساخت به کار گرفته می شوند.(کنتاکت های الکتریکی)

روش نفوذ ازکنتاکت های الکتریکی
Infiltration method is a common method to produce refractory metal and low melting point metal pseudoalloy. The high melting point metal powder is pressed and pre sintered (or powder sintered) to form a porous skeleton, and then the metal with low melting point is placed above or below the skeleton. At a temperature higher than the melting point of the metal, it melts and infiltrates into the porous skeleton metal to fill the gap, so as to obtain a dense product.(کنتاکت های الکتریکی)
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept