اخبار صنعتی

مخاطبین متحرک و مخاطبین ثابت چیست؟

2021-07-29

قیاس کنتاکتور AC را در نظر بگیرید.پرچ های تماسی متحرکانتخاب خوبی برای شماست. کنتاکت های متصل به پایانه های سیم کشی خارجی، کنتاکت های ثابت نامیده می شوند. گروه میانی کنتاکت ها با آهنربای الکتریکی متصل شده و کنتاکت های متحرک هستند. کنتاکت های استاتیک توسط نیروی جاذبه الکترومغناطیسی به هم متصل می شوند تا کنترل روشن و خاموش مدار را محقق کنند. به زبان عامیانه، آنچه فعال است یک تماس متحرک است و آنچه متحرک نیست یک تماس ساکن است.پرچ های تماسی متحرکانتخاب خوب شماست

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept