اخبار شرکت

ویژگی های کنتاکت های مختلف الکتریکی

2020-11-23

امکانات of different کنتاکت های الکتریکی


امکانات

برقی از کنتاکت ها می توان برای جوشکاری یا پرچکاری استفاده کرد. اگر قبلا پرچ می شد، طول ساقه باید 0.5 تا 0.8 میلی متر بالاتر از ضخامت پرچ باشد بخش،  برای اطمینان از استحکام پرچین.

Material

AgAgCdOAgCdO/CuAgNiAgNi/CuAgSnO2AgSnO2/CuAgZnOAgZnO/CuAgSnO2In2O3AgSnO2In2O3/Cu

نوع پرچ

تک نقره ای: مخاطبین استاندارد محبوب

کامپوزیت: برای کاهش هزینه طراحی شده است.

لوله ای: برای پشتیبانی شکننده مانند باکلیت طراحی شده است.

اریب ویژه: طراحی شده برای راحتی پرچ کردن در سیستم تغذیه اتوماتیک.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept